info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

O projektu

 • Investor Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • Pilotní projekt pro ověření budoucího využití bioplynu
 • Úprava přebytečného kalového bioplynu, který nelze zpracovat ve stávajících KGJ
 • Těžební plynovod navržený pro veškerou budoucí produkci biometanu (celková délka cca 300m)
 • Napojení ul. Papírenská na koncovou část STL plynovodu s tlakem 0,8-1,1 bar

 

Projekt ÚČOV Praha | HUTIRA green gas

Rozsah dodávky technologie HUTIRA:

 • Jednotka měření a analýzy biometanu
  • analyzátory pro měření H2S, O2, rosného bodu
  • chromatograf Emerson Rosemount 370 XA
  • regulace do STL plynovodu
  • kontejnerové řešení
  • obchodní měření
 • Jednotka karburace/propanizace
 • Propoje mezi technologiemi
 • Šachta – zemní modul ulice Papírenská
Projekt ÚČOV Praha | HUTIRA green gas

Listopad 2021

Účast jako poddodavatel

Květen 2022

Podpis smlouvy

Červen 2022 - Únor 2023

Výroba na dílně

Březen 2023

Dodávka na místo

Květen/Červen 2023

Instalace a uvedení do provozu