info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

O projektu

 • Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
 • BPS, která aktuálně využívá bioplyn pro kogenerační výrobu elektrické energie
  a tepla (KVET)
 • Projekt řeší úpravu bioplynu – upgrading, na kvalitu zemního plynu, resp. biometanu a jeho vtlačování do vysokotlaké plynárenské distribuční soustavy a využití v plnící stanici CNG
Biometanová stanice ZDCHP Litomyšl | HUTIRA green gas

Rozsah dodávky technologie

 • Jednotka předúpravy surového bioplynu
  s kapacitou až 550 Nm3/hod
 • Jednotka upgradingu s membránovou separací pro úpravu bioplynu na biometan
 • Vtláčecí jednotka – měření objemu a kvality biometanu a komprese tlaku pro dodávku
  do VTL sítě o přetlaku 2,3 – 2,5 MPa
 • Odorizační stanice
 • Těžební plynovod – Stavba těžebního plynovodu
 • CNG stanice
Biometanová stanice ZDCHP Litomyšl | HUTIRA green gas

Technické parametry technologie v Litomyšli

 • Projekt upgradingu bioplynu navazuje na stávající zařízení BPS, kde je bioplyn využíván ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla
 • Úprava části produkovaného bioplynu na kvalitu zemního plynu (upgrading)
 • Vtláčení biometanu do vysokotlaké plynárenské distribuční soustavy (Gas2Grid)
Biometanová stanice ZDCHP Litomyšl | HUTIRA green gas

Stavební povolení

2020

Výběr dodavatele

9/2021

Realizace díla

5-8/2022

Zahájení zkušebního provozu

9/2022

Kolaudace

11/2022

Dokončení projektu

12/2022