info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

O projektu

 • Modernizace stávající bioplynové stanice s rozšířením o výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě GasNet. Byla také zastřešena původně otevřená skladovací jímka, čímž se úplně zamezilo i minimálnímu možnému úniku metanu z digestátu.
 • Provozovatelem biometanové stanice je BPS Rakvice s.r.o.
 • Generální dodavatel – agriKomp Bohemia s.r.o.
 • HUTIRA dodávala pro tento projekt kontejnerovou jednotku vtláčení biometanu do plynárenské sítě.
 • Realizace 3/2024.
 • Investor plánuje poskytovat se stávajícími kogeneračními jednotkami služby výkonové rovnováhy a uvažuje o následném doplnění stanice o fotovoltaiku pro krytí technologické vlastní spotřeby elektrické energie. FV panely by měly být umístěny na stěnách silážního žlabu.
 • Zajímavostí je využití odpadního tepla z technologických procesů pro sušení palivového dřeva.
 • Předpokládaná roční výroba biometanu BMS Rakvice: 6,840 GWh
Projekt Rakvice – dodávka kontejnerové technologie měření kvality, množství biometanu a vtláčení do vysokotlakého plynovodu | HUTIRA green gas

Rozsah dodávky technologie HUTIRA:

Jednotka měření kvality a množství biometanu v kontejnerovém provedení:

 • Chromatograf Emerson Rosemount 370 XA
 • Analyzátory pro měření H2S, O2, rosného bodu
 • Vratka neshodného plynu
 • Kontejnerové provedení
 • Kompresorová jednotka o kapacitě 114 Nm3/h biometanu
 • Výstupní tlak 20–27 bar(g)
 • Obchodní měření
Projekt Rakvice – dodávka kontejnerové technologie měření kvality, množství biometanu a vtláčení do vysokotlakého plynovodu | HUTIRA green gas