info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Společnost HUTIRA green gas se stala distributorem zařízení pro monitorování a analýzu směsí uhlovodíků. Chromatografy Emerson model Rosemount 370XA bude nabízet i ostatním dodavatelům kompletních řešení pro biometan. Jedná se totiž o téměř jedinou variantu, která má schválení Českého metrologického institutu (ČMI).

Plynová chromatografie je široce používaná technika, která se užívá u biometanových stanic pro monitorování a analýzu směsí uhlovodíků a stanovení spalného tepla. „Plynový chromatograf vyhodnocuje kvalitu vtláčeného biometanu, proto je nepostradatelnou součástí biometanových stanic. Ty budou v budoucnu hrát v evropském energetickém mixu důležitou roli. To ostatně potvrdil i nedávno zveřejněný plán RePowerEU. Evropská unie totiž počítá s biometanem jako s částečnou náhradou zemního plynu. Proto jsme rádi, že můžeme distribuovat na českém trhu právě model vhodný pro vtláčecí jednotky biometanových stanic,“ uvádí Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Plynové chromatografy Emerson jsou instalované jako samostatný analyzátor nebo součást analytického systému. Poskytují zejména vynikající přesnost a opakovatelnost v širokém dynamickém rozsahu, a to od procent až po stopovou úroveň. Jedná se navíc o téměř jedinou variantu na trhu, která má metrologické schválení ČMI platné pro Českou republiku.

Chromatograf na zemní plyn (GC) Rosemount 370XA od společnosti Emerson je díky technickým parametrům i své cenové dostupnosti vhodný zejména pro biometanové aplikace, vyniká navíc tím, že jeho technologie umožňuje snadno vyměnit modul GC na místě za méně než dvě hodiny, včetně doby zahřívání a čištění. To velmi výrazně snižuje prostoje a celkové provozní náklady.