info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Čerstvá data Komory obnovitelných zdrojů energie potvrzují tezi, kterou jako značka HUTIRA dlouhodobě prosazujeme – obnovitelné zdroje (OZE) jsou pro budoucnost české energetiky jednoznačně správnou cestou. Podle Komory totiž OZE mohou do pěti let nahradit až 20 procent ruského plynu, což je signifikantní číslo nejen směrem k udržitelnosti, ale také k vlastní soběstačnosti v rámci spotřeby energie v České republice.

Význam a podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů znázorňuje schéma níže, jedním z klíčových pilířů přechodu k obnovitelné energii je přitom biometan. Na toto palivo budoucnosti nebo chcete-li zelený plyn, se zaměřujeme zejména v rámci společnosti HUTIRA green gas, která nabízí technologie k jeho výrobě a efektivnímu využití. Důkazem je především projekt biometanové stanice v Litomyšli, který je aktuálně ve fázi výstavby a bude spuštěn do provozu ještě v tomto roce. Membránová techologie na výrobu biometanu z bioplynu je v tomto případě řešena technologií holandské společnosti DMT Environmental Technology, která má bohaté zkušenosti a desítky referencí po celém světě.

„Data z nejnovější tiskové zprávy Komory OZE jednoznačně ukazují, že s biometanem je potřeba do budoucna maximálně počítat. Věříme, že biometanová stanice v Litomyšli bude pro toto odvětví klíčovým projektem, který nastartuje výrazný růst realizací tohoto typu. Význam biometanu pro tuzemskou energetiku tím také jednoznačně vzroste,“ uzavírá výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas Monika Zitterbartová.

Foto zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie, Petr Novotný INCIEN