info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Čerpací stanice CNG v Troubsku

Naše společnost  HUTIRA- BRNO, s.r.o zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném firmou E. ON Energie a.s na stavbu nové CNG stanice v areálu čerpací stanice D-OIL v Troubsku u Brna. Stavba proběhla v měsících červenec až srpen 2016 a byla zkolaudována a uvedena do provozu 13. 10. 2016.

Stanice má výkon 140 m3 za hodinu a je vybavena oboustranným výdejním stojanem pro tankování jak pro osobní auta, dodávky, tak i pro velká vozidla, např. autobusy.

Stavba CNG stanice se skládá z jednotlivých objektů

  • VTL plynovodní přípojku DN 100
  • VTL ReSo 400/1/1-440 včetně měření plynu na STL straně s rotačním plynoměrem
  • Technologické zařízení CNG – technologický kontejner typ BAUER CFS23.10-38-ECO s výstupním tlakem pro plnicí stojany 290 barů
  • VVTL potrubí mezi CNG stanicí a výdejním stojanem 2x (3x10x1,2)
  • Zásobování elektrickou energií 3x80A
  • Technologickou elektroinstalaci mezi CNG kontejnerem a výdejním stojanem