info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

 Pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cirkulární ekonomiky a jeho smyslem je poukázat na fakt, že bioodpad a odpadní voda obecně nemusí být vnímány jako bezcenné suroviny, ale naopak můžou velmi prakticky sloužit jako zdroj energie, který po jeho vyčerpání umí posloužit i jako cenná materiálová biosložka, tedy hnojivo v zemědělské půdě. Využití lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot přispěje i k větší energetické soběstačnosti a sníží se závislost na dodávkách paliva z cizích zemí.

 

Nápad pro pilotní projekt „BioCNG pro města“ se zrodil v  Institutu cirkulární ekonomiky. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. poskytla pro realizaci pilotního projektu zázemí čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích a umožnila odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů.Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. vyčlenila pro pilotní testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Česká výzkumná společnost MemBrain s.r.o. pro tento projekt poskytla jednotku na čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu využívající membránovou technologii. Naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. realizovala na tomto projektu  připojení BIO CNG stanice na rozvody plynu v areálu ČOV BVaK v Modřicích u Brna. Bylo provedeno napojení na stávající potrubí, za napojením bylo instalováno dmychadlo a propojení nerezovým vlnovcem na technologii BIO CNG v kontejneru. Prováděli jsme též tlakovou zkoušku, výchozí revize a uvedení do provozu. Jsme rádi, že i naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. se na vlastní realizaci tohoto projektu podílela.

Připojení BIO CNG stanice na rozvody plynu v areálu ČOV BVaK | HUTIRA green gas