info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Plán REPowerEU, který zveřejnila 18. května Evropská komise, si klade za cíl pomoci ukončit závislost Evropy na ruských fosilních palivech. Evropská bioplynová asociace (EBA), jejíž součástí je také HUTIRA green gas, shrnuje, že klíčovou roli při dosahování udržitelnějšího a suverénnějšího energetického systému v plánu Evropské komise hraje biometan.

 Plán RePowerEU má za cíl představit řešení k zajištění energetické nezávislosti Evropy. Byl představen v květnu a reaguje na ruskou agresi na Ukrajině. Jedním z jeho hlavních cílů je rychlé odbourání závislosti Evropy na ruském plynu.

Společně s RePowerEU Evropská komise zveřejnila také akční plán pro biometan. Ten si za cíl klade do roku 2030 produkovat 35 miliard kubických metrů biometanu a staví tak toto médium do jedné z hlavních rolí mezi alternativními zdroji energie. „Plán RePowerEU ukázal, že biometanu jsou evropské politiky velmi pozitivně nakloněny. Do roku 2030 by Evropská unie chtěla vyrobit 35 miliard metrů krychlových biometanu,“ uvedla Monika Zitterbartová, ředitelka PR a marketingu značky HUTIRA.

Na nutnost produkce biometanu reagují také Česká republika a Slovensko. „Jsme rádi, že se díky dlouholetým zkušenost v oblasti plynárenství můžeme na tuzemských projektech podílet. Příkladem je projekt biometanové stanice v Litomyšli, který je aktuálně ve fázi výstavby. Jeho spuštění do zkušebního povozu je  plánováno na podzim letošního roku. Bioplynová stanice v Litomyšli počítá s výrobou 1,7 milionů m3 biometanu ročně,“ dodává Zitterbartová, která je také výkonnou ředitelkou společnosti HUTIRA green gas, která v projektu působí   společně s mateřskou společností HUTIRA – BRNO, jako generální dodavatel kompletního technologického řešení.

HUTIRA green gas  se věnuje komplexním řešením úpravy bioplynu na biometan a především jeho vtláčení na plynárenské sítě. Od minulého roku je členem Evropské bioplynové asociace (EBA). Právě tato organizace nyní reaguje na dokument REPowerEU a shrnuje přínosy biometanu pro evropský energetický mix.

Úspěch leží ve spolupráci

EBA například upozornila, že je třeba definovat konkrétní cíle strategie EU pro energetickou transformaci v periferních oblastech a na podporu integrovaných energetických řešení právě na venkově. „Minimálně v České republice se v budoucnosti biometanové stanice budou objevovat v blízkosti větších měst. Hlavním důvodem je skutečnost, že v těchto místech je koncentrovaný  zdroj surovin pro výrobu biometanu a současně je zde možnost připojení na plynárenské sítě. “ dodává Zitterbartová.

Cílem neziskové organizace EBA je podpora zavádění udržitelné výroby a využívání bioplynu v Evropě. Jejími členy jsou národní bioplynové asociace, instituty a společnosti z více než 20 zemí z celé Evropy. Členská sdružení pokrývají většinu výrobců, společností, konzultantů a výzkumných pracovníků v oblasti bioplynu v Evropě. HUTIRA green gas je jedinou českou výrobní, dodavatelskou a vývojovou společností, která je aktuálně členem této asociace.

Zdroj: New Biomethane Industrial Partnership announced in REPowerEU | European Biogas Association