info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

V prvním týdnu v březnu proběhlo za přítomnosti ministra životního prostředí Petra Hladíka a náměstka ministra zemědělství Petra Lanče slavnostní spuštění první biometanové stanice na Jižní Moravě v Rakvicích v okrese Břeclav.

Provozovatelem bioplynové stanice zpracovávající odpad z živočišné a rostlinné výroby je společnost BPS Rakvice, která se rozhodla rozšířit výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu. Předpokládaná roční produkce biometanu je 6,84 GWh. Generálním dodavatelem je agriKomp Bohemia.

Naše společnost byla pro tento projekt dodavatelem  kontejnerové jednotky vtláčení. Ta zajišťuje analýzu a měření  vyrobeného biometanu a v případě shody s parametry požadovanými legislativou a distribuční společností následně vtláčí biometan do plynárenské sítě.

„Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na dalším projektu výrobny biometanu dodávkou technologie vtláčení. Těší nás, že i díky spolupráci s agriKomp Bohemia jsme tak mohli opět přispět  k ozelenění plynárenství a snížení závislosti  ČR na dovozu zemního plynu.“ Uvedla Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka HUTIRA green gas.

O projektu

  • Kogenerační jednotka: 2× 250 kWel., 2× 275 kWtep. (2× 124 = 248 Nm3 /h bioplynu)
  • Úprava bioplynu na biometan: agriPure® Cube 220 Nm3 /h bioplynu, výstupní tlak 10–13 bar(g)
  • Vtláčecí jednotka: 114 Nm3 /h biometanu, výstupní tlak 20–27 bar(g)
  • Přípojka: 588 m DN 100 napojena na distribuční síť DN 500 GasNet
  • Vstupní jímky: 10/2 m objem 133 m3 a 3,55/2,5 m, objem 25 m3
  • Fermentor: 24/6 m, objem 2 350 m3 , plynojem 2 453 m3 bioplynu
  • Dofermentor: 20/6 m, objem 1 630 m3 , plynojem 1 832 m3 bioplynu
  • Skladovací jímka: 28/8 m, objem 4 215 m3 , plynojem 2 268–6 394 m3 bioplynu
  • MikroBPS: 3,15/2,8 m, objem 14,8 m3 , plynojem 17 m3 bioplynu
  • Vstupní suroviny: udržitelně a cíleně pěstovaná biomasa (kukuřičná siláž, žitná senáž), vedlejší produkty živočišné produkce (drůbeží trus, hnůj, kejda), vedlejší produkty rostlinné produkce (cukrovarnické řízky, nekvalitní senáže a siláže), ostatní neupotřebitelné vedlejší produkty (pečivo nevhodné ke krmení).