info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

V Česku vznikla první biometanová stanice spojená s čistírnou odpadních vod, která přináší revoluční řešení v oblasti energetické soběstačnosti měst. Kalový plyn se totiž bude měnit na bioCNG, tedy obdobu pohonné hmoty, která se běžně používá v automobilech. Roční produkce díky tomu nahradí přibližně 1,3 milionu litrů benzínu určených pro vozy pražské MHD. Významnou část technologie v oblasti měření, kvality a propojení technologických celků pro čistírnu odpadních vod v pražské Bubenči dodala naše společnost HUTIRA.

Stali jsme se součástí dodávky technologického celku pro další významný projekt v rámci rozvoje biometanu v ČR, konkrétně pro Ústřední čistírnu odpadních vod Praha. Od letošního června je tedy nová biometanová stanice připravena k produkci biometanu z kalového plynu. Tento plyn upravený na biometan ve finále putuje do středotlaké distribuční sítě společnosti Pražská plynárenská.

Biometan vtlačený do distribuční sítě pak budou využívat na dvanácti čerpacích místech vozidla pražské MHD jako palivo. Ekologickým způsobem tak nahradí přes milion litrů kapalných paliv. „Úcta k přírodě v souladu s principy cirkulární ekonomiky jsou jedněmi z hlavních cílů našeho podnikání. Snažíme se zkrátka dělat věci jinak a lépe. Vývoj biometanu v Česku bohužel zatím stále stagnuje, a přitom podobná řešení, jako jsou např. biometanová stanice ZDCHP Litomyšl nebo ÚČOV Praha, zvyšují energetickou soběstačnost i nezávislost na zemním plynu,“ vysvětluje Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas a ředitelka marketingu značky HUTIRA.

Projekt je jedinečný i tím, že biometan vtláčíme do středotlakého plynovodu. K tomuto účelu využíváme regulaci, kterou upravujeme tlak na potřebnou hodnotu. Zpravidla se biometan připojuje k vysokotlakému plynovodu, kde musíme tlak před vtláčením naopak navyšovat. S vtláčením do středotlaké sítě souvisí i potřeba propanizace. Proto byl mezi našimi dodávanými technologiemi také objekt propanizace. Zatímco při připojení biometanu do vysokotlaké distribuční sítě již není propanizace nutná, v případě středotlaku je stále vyžadována,“ zdůraznil manažer projektu Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA.

Kromě objektu propanizace jsme jako součást realizace poskytli také kontejner pro měření kvality a množství biometanu, včetně chromatografu Emerson Rosemount 370 XA. „Ještě před vtláčením biometanu do sítě musíme mít jistotu, že plyn, který do ní má proudit, má odpovídající kvalitu a splňuje zásadní standardy. Kromě chromatografu jsou součástí našeho řešení i další analyzátory, které sledují například vlhkost nebo obsah sirovodíku,“ doplnil Tomáš Stone. Zároveň zdůraznil, že biometan, který by nesplňoval požadované parametry, by byl odeslán zpět do čistírny odpadních vod. Koncentrace biometanu by měla činit minimálně 95 % objemu, vstupní tlak středotlakého plynovodu pak dosahuje hodnot 0,9 – 1,1 bar.

S projektem jsme spjatí od konce roku 2021, od loňského června do letošního února pak probíhala výroba technologických celků. Kromě kontejneru k měření kvality a množství biometanu či objektu propanizace naše společnost zajišťovala i propojení mezi jednotlivými technologiemi. Dodání na místo se uskutečnilo letos v březnu a hotové dílo pak bylo předáno zákazníkovi v červnu. V současné první fázi projektu má ÚČOV Praha při plném výkonu dodávat do distribuční sítě při maximálním průtoku kolem 150 m3 biometanu za hodinu. Kdyby se toto množství biometanu použilo k pohonu městských autobusů na CNG, mohlo by tímto biometanem být celoročně poháněno přibližně 55 autobusů, každý s průměrným ročním nájezdem 50 tisíc kilometrů. Alternativně by mohl vyrobený biometan nahradit zemní plyn pro přibližně 2 200 domácností.

Biometanová stanice ÚČOV Praha je již naším druhým projektem postaveným na udržitelných principech cirkulární ekonomiky, který pomáhá rozvoji produkce biometanu. Postupně se tak snažíme posouvat hranice energetické soběstačnosti v Česku. Zatím nejzásadnější realizací v tomto směru byl projekt biometanové stanice v Litomyšli, kde byly naše firmy spadající pod značku HUTIRA hlavními dodavateli.