info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Na letošním veletrhu Ecomondo, který se konal 8. až 11. listopadu v italském Rimini, se představila i HUTIRA. Hlavním tématem byly jako již tradičně inovace na poli zelených technologií a cirkulární ekonomiky. HUTIRA zde vystavovala v rámci společného českého stánku, který vznikl za spolupráce s Institutem cirkulární ekonomiky.

 

Veletrh Ecomondo se řadí k největším EXPO eventům v oblasti ekologie a zelených technologií v Evropě. Zaměřuje se přitom zejména na problematiku cirkulární ekonomiky a hospodářství. Každoročně jej navštíví na 70 tisíc lidí a více než tisícovka firem. Letošního ročníku konaného 8. – 11. listopadu v italském přímořském letovisku Rimini se opět zúčastnila i značka HUTIRA. Tu zde zastupoval jednatel jedné z našich společností HUTIRA Slovakia Ivan Junga.

Mezi každoroční klíčová témata veletrhu se řadí inovace na poli opětovného používání odpadních vod či využívaní bioenergie. “Rádi bychom se v zahraničí podíleli mimo jiné i na rozvoji obnovitelných zdrojů, jejichž důležitost v posledním období rapidně stoupla, a to nejen jako nástroje k dosažení uhlíkové neutrality, ale také energetické soběstačnosti. V oblasti plynárenství se například specializujeme na přeměnu bioplynu na biometan, jeho analýzu a následné vtláčení biometanu do plynárenské sítě. Ve vodárenství nás zajímají zakázky především na úpravu vody, výrobu technické vody nebo recyklaci vody, a to i v průmyslových provozech,” vysvětlil Ivan Junga.

První společná účast

 

Značka HUTIRA letos vystavovala na veletrhu společně na českém stánku. Za naší účastí stála spolupráce s Českým cirkulárním hotspotem vedeným neziskovou organizaci INCIEN. “Veletrh Ecomondo se nese v duchu témat cirkulární ekonomiky a hospodaření s vodou a odpady. A to jsou stěžejní témata pro samotný hotspot jakožto český think thank v oblasti cirkulární ekonomiky,” popsal Petr Novotný, hlavní konzultant INCIENU.

S Institutem cirkulární ekonomiky intenzivně spolupracujeme již přes rok. Mezi témata, které nás spojují, patří ozelenění plynárenství a hospodaření s vodou. Rozhodli jsme se stát také součástí cirkulárního hotspotu, jehož založení inicioval právě INCIEN. Společně s dalšími firmami a organizacemi tak chceme posazovat principy cirkulární ekonomiky, která je šetrná ke zdrojům a produkuje méně odpadů.

UDRŽITELNOST JE HORKÉ TÉMA!

Veletrh Ecomondo 2022 v číslech!

  • Nárůst počtu návštěvníků o 41 % oproti roku 2021
  • Nárůst o 15 % oproti rekordnímu roku 2019
  • Návštěvníci pocházeli z 90 zemí světa
  • Na veletrhu vystavovalo 1400 vystavovatelů na ploše 130.000 m2
  • (před 25 lety začínali na 3.000 m2)
  • Celkem se účastnilo 600 nákupčích, kteří absolvovali 2.537
  • schůzek
  • Během veletrhu se konalo 160 eventů

Zdroj: INCIEN