info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Důraz na obnovitelné zdroje energie v souladu s ochranou přírody. To je jedna z hlavních myšlenek, která nás spojuje s ministerstvem životního prostředí. V rámci obnovitelných zdrojů přitom hraje jednu z klíčových rolí biometan, který do budoucna může výrazně ozelenit tuzemské plynárenství.

I proto ministr životního prostředí Petr Hladík při nedávné návštěvě Pardubického kraje zavítal také do Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů v Litomyšli. Tam si tak na vlastní oči mohl ověřit, jak funguje první zemědělská biometanová stanice v České republice, u které jsme byli hlavním dodavatelem technologií pro biometan.

„Vláda České republiky vidí budoucnost energetiky jednoznačně v mixu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojích. Podle studie Deloitte vypracované pro Svaz moderní energetiky může výstavba obnovitelných zdrojů dále vylepšit příjmy domácností o 145 miliard korun, navýšit výrobu v ČR o 721 miliard korun a vytvořit 34 000 pracovních míst. Každá investice do rozvoje obnovitelných zdrojů nebo také do energetických úspor se státu mnohonásobně vrátí,“ podotkl pro Deník veřejné správy Petr Hladík.

Kromě ministra životního prostředí se setkání účastnil také poslanec, člen výboru pro životní prostředí a starosta Svitav David Šimek či místostarosta města Litomyšl Radomil Kašpar. Role průvodce ministra životního prostředí po areálu v Litomyšli se ujal ředitel Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl Jan Pechanec. „S panem ministrem jsme mimo představení nové technologie probírali problematiku cen za vydání záruk původu a systém nedostatečné podpory biometanu. Návštěva pana ministra byla velmi konkrétní a konstruktivní,“ sdělil Jan Pechanec.

K setkání byl pozván i prokurista společnosti HUTIRA Radek Kundrata. „Musím říct, že pan ministr se v oblasti biometanu i mechanismu vtláčecích jednotek velmi dobře orientoval. Jsme rádi, že ministerstvo je tomuto médiu nakloněno, ve srovnání se západní Evropou totiž Česká republika v rozvoji biometanu zatím kriticky zaostává. S příchodem pana ministra Hladíka však vidíme signály, že se situace může začít zlepšovat,“ uvedl Radek Kundrata s tím, že další jednání týkající se biometanu probíhají i přímo na půdě resortu životního prostředí. To poslední se konalo v posledním srpnovém týdnu.

V odvětví biometanu vidíme v rámci našich společností HUTIRAHUTIRA green gas nejen díky pozitivnímu postoji ministerstva velký potenciál. „Aktuálně pracujeme na dalších 3 vtláčecích jednotkách pro biometanové stanice, které pomohou snížit závislost Česka i Slovenska na dodávkách plynu ze zahraničí. Mimo tyto vtláčecí jednotky intenzivně pracujeme i na dalších projektech jak v České republice tak i na Slovensku.“ uzavřela výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas Monika Zitterbartová.