info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Počet zdrojů bioplynu a biometanu v Evropě v posledních letech neustále roste. Podle zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) bylo v roce 2021 na našem kontinentu v provozu přes 18 tisíc bioplynových a 792 biometanových stanic. Navzdory tomuto pozitivnímu trendu Česká republika v provozu biometanových stanic stále zaostává.

V tuzemsku jsou v současné chvíli v provozu pouze dvě biometanové stanice. To je v porovnání s ostatními evropskými zeměmi značně nízké číslo, které je podle EBA způsobeno několika faktory. Mezi ty se řadí nedostatek politické vůle, nedostatečné finanční pobídky a nevhodný regulační rámec.

Česko má jeden z nejnižších podílů energie z obnovitelných zdrojů v EU. V roce 2020 činil pouze 15 procent. Významnou překážkou pro dosažení lepšího skóre je právě nízké využití biometanu.

„Česká republika přitom pro výrobu biometanu disponuje značným potenciálem, protože má jeden z nejvyšších počtů bioplynových stanic ze zemí EU a poměrně hustou síť plynovodů. Zavedení biometanu může do budoucna sehrát velkou roli nejen v dopravě a teplárenství, ale také v energetice, v níž může zčásti nahradit zemní plyn,“ říká Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka HUTIRA green gas.

Česko se může pochlubit svým unikátním projektem – biometanovou stanicí v Litomyšli

Situace v Evropě je na rozdíl od Česka jiná, a to zejména díky podpůrným politikám ve všech členských státech EU. Ačkoliv výstavba stanic pro výrobu biometanu v Evropě narůstá, zdaleka ne všechny plánují připojení k distribuční síti.

„První vlaštovkou v Česku je v tomto ohledu zemědělská odpadářská biometanová stanice, kterou jsme realizovali v Litomyšli. Biometan je v ní vyráběn z odpadů živočišné a rostlinné zemědělské výroby a následně vtláčen do plynárenské sítě GasNet. Cílem investora, kterým je ZDCHP Litomyšl, je tento energetický zdroj do budoucna nabídnout zákazníkům,“ vysvětluje Zitterbartová.

I přes tento úspěšný projekt však Česká republika v provozu biometanu stále zaostává. Je zapotřebí komplexní strategie a jasný legislativní rámec pro regulaci a podporu biometanu. Jedině tak bude možno naplno využívat významný potenciál zeleného plynu.

Společnost HUTIRA je členem evropské biometanové asociace EBA. V souvislosti s tímto členstvím se rovněž v roce 2021 v rámci on-line konference připojila k podpisu biometanové deklarace, která byla představena eurokomisařce pro energetiku Kadri Simson.