info@hutiragreen.cz / SK greengas@hutiraslovakia.sk
+420 541 212 144 / SK +421 915 867 093
Menu

Podle predikcí by komunitní energetika mohla pokrýt téměř 80 procent veškeré spotřeby elektřiny českých domácností. Přestože by prvním krokem ke sdílení elektřiny mohla být chystaná novela, propracovanější legislativa k rozvoji komunitní energetiky stále chybí. Vedle fotovoltaiky by do budoucna mělo být možné efektivně naplnit potenciál i dalších komunitních zdrojů, například biometanových stanic.

Ceny elektřiny, plynu a snaha o ochranu klimatu. To jsou v současné chvíli nejpalčivější společenské problémy a také hlavní argumenty pro rozvoj komunitní energetiky – systému komunitního vlastnictví obnovitelných zdrojů k výrobě energie. Na rozdíl od konvenčních elektráren vlastněných komerčními společnostmi není jejich hlavním cílem dosažení zisku, ale zajištění přínosů pro skupinu.

V Česku má přitom tento způsob výroby elektřiny velký potenciál. Podle analýzy EGÚ Brno by jen komunitně vlastněné solární a větrné elektrárny dokázaly za rok vyrobit přes 12,5 terawatthodiny elektřiny, což je téměř 80 procent veškeré spotřeby elektřiny českých domácností. Studie se přitom zaměřovala pouze na obce a bytové domy, celkový potenciál komunitní energetiky je tak ve skutečnosti výrazně vyšší.

foto: uken.cz

Komunity mohou těžit z biometanu

V souvislosti s komunitní energetikou jsou jakožto zdroj výroby elektřiny nejčastěji skloňovány fotovoltaické elektrárny, ty by však měly být doplněny o další zdroje OZE. Těmi jsou například i bioplynové stanice, které většinou patří svazku obcí. V Česku jich je v provozu asi 400, výroba biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě však probíhá pouze v jednotkách z nich.

Jednou z takových je biometanová stanice v Litomyšli, kterou jsme realizovali společně se ZDCHP Litomyšl. Stanice v areálu družstva využívá technologii čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu. „Biometan je následně vtláčen i do plynárenské sítě, cílem je tento energetický zdroj do budoucna nabídnout zákazníkům. Ačkoliv jsou biometanové stanice v Česku zatím pouze dvě, zahraniční praxe ukazuje, že do budoucna mohou z hlediska komunitní energetiky hrát poměrně zásadní roli. Věříme, že řešení v Litomyšli tak bude inspirací i pro další aktéry v tomto odvětví,“ říká Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Foto: uken.cz

Česko je o krok blíže ke sdílení energie

 

V České republice brání rychlejšímu rozvoji chybějící legislativa. Patřičná novela energetického zákona musí nejdříve projít schvalovacím procesem v Parlamentu. Zásadní změnou, kterou přinese, je zrušení nutnosti spotřebovat energii v objektu, v němž byla vyrobena. Měla by tak dovolit sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými odběrnými místy a umožnit efektivně nakládat s vyprodukovanými přebytky energie. Pokud vše půjde bez komplikací, novela by mohla vstoupit v platnost od začátku příštího roku.